برنامه CMS

CMS


برنامه انتقال تصویر مناسب برای دستگاه های DVR

با استفاده از نرم افزار CMS شما قادر خواهید بود تا انتقال تصویر دوربین های مداربسته خود را در سیستم عامل ویندوز انجام دهید، یا به عبارتی دیگر با استفاده از نرم افزار انتقال تصویر دوربین مداربسته CMS شمـا می توانید مـانیتورینگ دوربین مداربسته را انجـام دهید. علاوه بر مشاهده و نظـارت تصـاویر دوربین مداربسته، با دانلود نرم افزار CMS می توانید دوربین های خود را کنتـرل کنید، تصاویر را بازبینی کنید، بکاپ تصـاویر را بر روی فلش بریزید، رنگ بندی تصاویر را تغییر دهید، کاربر جدید با دسترسی محدود بسازید و…برای دانلود نرم افزار cms می توانید از لینـک موجـود درون صفحه استفاده کنید.