همکاری در فروش

باتوجه به روحیه قوی که در بین اعضای تیم شرکت سیمرغ الکترونیک وجود دارد مبنی بر پیشرفت روز افزون در حوزه های مرتبطه ، شرکت از تمامی کسانی که قصد همکاری با این تیم باتجربه و برروز را دارند با آغوش باز استقبال می کند. افرادحقیقی و حقوقی که قصد همکاری در بخش سرمایه گذاری در سند تحول شرکت، فروش در شعب دیگر، طراحی برد های مدنظر شرکت، بازار یابی و… را دارند می توانند با تیم مجرب ما با ارائه مطالب و پیشنهادات خود ما را در این راه یاری دهند.